Eko dizajn

Dizajn je prisutan svuda oko nas i temelj je nastajanja proizvoda ili usluga. Eko dizajn proizvoda ili usluge znači učiniti ih poželjnim za ljude, minimizirati njihov utjecaj na okoliš i maksimizirati njegov poslovni utjecaj tijekom životnog ciklusa, a to postižemo kreiranjem kružnog sustava u proizvodnom procesu.

Ključni cilj eko dizajna je minimiziranje ukupnog utjecaja proizvoda ili usluge na okoliš. Odnosi se na inovativna dizajnerska rješenja koja uzimaju u obzir cijeli životni ciklus proizvoda ili usluga – od odabira sirovina, proizvodnje, distribucije, uporabe, sve do recikliranja i zbrinjavanja. Minimiziranje onečišćujućih tvari tijekom proizvodnje jednako je važno kao i tijekom životnog vijeka proizvoda. Eko dizajn je elastičan koncept koji se konstantno razvija i može se smatrati jednom od vrsta pristupa dizajnu proizvoda ili usluga.

Ako ste spremni saznati nešto više o eko dizajnu pratite nas jer ćemo u narednim objavama detaljnije opisati osam osnovnih koraka eko dizajna:

  1. Dizajn eko proizvoda i usluga
  2. Sirovine i materijali u eko dizajnu
  3. Proizvodnja eko proizvoda
  4. Eko proizvod
  5. Distribucija eko proizvoda
  6. Prodaja i marketing eko proizvoda
  7. Životni vijek eko proizvoda
  8. Kraj životnog vijeka eko proizvoda i ponavljajuće recikliranje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost ACT PRINTLAB d.o.o.

Prijava na newsletter