Kraj životnog vijeka eko proizvoda – beskonačno recikliranje

Ovo je posljednja faza u proces eko dizajna pa moramo razmišljati o stvarima poput optimizacije procesa koji su na kraju životnog vijeka, ponovna upotreba određenih dijelova i recikliranje. Ostali čimbenici su gospodarenje otpadom, modularni dizajn, standardizacija i održiva distribucija.

Koristite otpad kao resurs

Materijali koji se mogu reciklirati

Eko dizajn podrazumijeva korištenje organskih, obnovljivih, netoksičnih materijala koji se mogu ponovno koristiti.

Modularni dizajn

Osigurajte da se proizvodi i njegovi dijelovi mogu lako odvojiti i ponovno sastaviti. Osmislite proizvod koji je jednostavno i brzo rastaviti u zasebne komponente kako bi osigurali bržu obradu kod recikliranja.

Programi prikupljanja i povrata na kraju životnog vijeka eko proizvoda

Koristite eko etikete i upute o tome kako reciklirati i odlagati.

Ponovna proizvodnja 

Pretvorite nusproizvode ili otpadne materijale u nove materijale ili proizvode bolje kvalitete ili veće vrijednosti za okoliš.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost ACT PRINTLAB d.o.o.

Mitovi i činjenice o tisku i papiru

U današnjem digitaliziranom svijetu u kojem su informacije dostupne temeljem samo jednog klika, zaboravljamo koliko je važna uloga papira i tiska. Važno je znati da

Prijava na newsletter