Materijali i sirovine u eko dizajnu

Koji materijal koristiti kako bi smanjili utjecaj na okoliš ovisi o brojnim čimbenicima. Na primjer, to možemo postići korištenjem manjeg broja komponenti ili manjeg broja dijelova. Drugi primjer je korištenje recikliranih, zelenijih i dugotrajnih materijala. Osim toga, važno je i smanjiti broj različitih vrsta materijala, smanjiti količinu energije utrošene tijekom životnog ciklusa, te ukloniti opasne tvari iz procesa.

Dizajn usmjeren prema korištenju materijala s ​​manjim utjecajem na okoliš.

Pametni i zeleni materijali

Obnovljivi, reciklirani materijali. Korištenje materijala koji imaju manji utjecaj na okoliš u proizvodnji, uporabi ili zbrinjavanju. Dizajn za održivost.

Korištenje manje vrsta različitih materijala te manjeg broja komponenti i dijelova

Modularizacija/standardizacija. Dizajniranje tako da se smanji broj različitih vrsta materijala ili sirovina potrebnih za izradu proizvoda. Smanjenje ukupne količine materijala i ponovna upotreba komponenti. Smanjenje količine korištenih sirovina.

Svojstva materijala

Koristite jake, dugotrajne materijale kako bi osigurali sigurno i dugotrajno korištenje.

Lagani Materijali. Smanjenje u težini i veličini. Izdržljive, neuništive strukture. Materijali otporni na udarce, vodu i prašinu.

Materijali i zdravlje

Čisti materijali. Izbjegavanje korištenja opasnih tvari. Materijali koji su sigurni u proizvodnji i upotrebi.

Materijali s niskim udjelom potrošnje energije

Koristite komponente s niskom potrošnjom energije tijekom životnog ciklusa i u upotrebi.

Održiva proizvodnja

Pametne proizvodne tehnike. Smanjite kompleksnost. Optimizirani lanci opskrbe, smanjenje (transportnog) volumena.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost ACT PRINTLAB d.o.o..

Mitovi i činjenice o tisku i papiru

U današnjem digitaliziranom svijetu u kojem su informacije dostupne temeljem samo jednog klika, zaboravljamo koliko je važna uloga papira i tiska. Važno je znati da

Prijava na newsletter