Sedam načela eko dizajna

1. Odabir materijala

Kod izbora materijala ključno je promišljanje koje materijale koristiti s obzirom na njihov utjecaj na okoliš. Za održivu proizvodnju potrebno je uzeti u obzir materijale s najmanjim mogućim negativnim utjecajem na planet. Nije bitno koje materijale koristite već i kako ih koristite i da li zahvaljujući njima minimizirate količinu otpada.

2. Održiva proizvodnja

Razmislite o tome kako će se vaši materijali ponašati u budućnosti i da li se mogu ponovno koristi, stvoriti nove vrijednosti ili vratiti prirodi kao hranjive tvari.

3. Minimiziranje ili izbjegavanje otpada

Obratite pažnju da se kod procesa proizvodnje stvaranje otpada svede na minimum ili ako je moguće potpuno ga eliminirati. Ključan faktor kod ovog načela je izrada prototipova.

4. Modularnost

Od kojih i od koliko komponenti se sastoje vaši eko proizvodi. Može li se određena komponenta ponovo upotrijebiti u nekom novom procesu ili reciklirati. Što se događa na kraju životnog procesa proizvoda i kamo odlaze pojedini elementi, važno je detaljno promisliti.

5. Zelena kemija

Ono na što kod ovog aspekta treba obratiti pozornost je korištenje kemijskih procesa i proizvoda koji smanjuju upotrebu štetnih i opasnih tvari ili ih sasvim eliminiraju. To se može ostvariti kroz korištenje alternativa na biljnoj bazi i pametan izbor materijala.

6. Trajnost i svestranost

Nastojite da vaš proizvod bude što dugotrajniji, ali na uštrb funkcionalnosti, estetike ili svestranosti. Sve se mijenja, zastarijeva pa razmislite može li se vaš proizvod prenamijeniti u budućnosti kako bi izbjegao zastarjelost.

7. Održivo pakiranje

Održivo pakiranje smanjuje potrošnju materijala, što rezultira s manje otpada i manjim utjecajem na okoliš. Takva ambalaža može se reciklirati, kompostirati ili ponovo iskoristiti, što znači da se materijali mogu koristiti više puta u različite svrhe.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost ACT PRINTLAB d.o.o.

Mitovi i činjenice o tisku i papiru

U današnjem digitaliziranom svijetu u kojem su informacije dostupne temeljem samo jednog klika, zaboravljamo koliko je važna uloga papira i tiska. Važno je znati da

Prijava na newsletter