BLOG

Sedam načela eko dizajna

1. Odabir materijala Kod izbora materijala ključno je promišljanje koje materijale koristiti s obzirom na njihov utjecaj na okoliš. Za održivu proizvodnju potrebno je uzeti

Životni vijek eko proizvoda

Kod dizajniranja eko proizvoda vodite računa o tome da proizvodi budu jednostavni za održavanje, da se lako mogu popraviti, nadograditi ili prilagoditi. Poradite na učinkovitosti

Održiva proizvodnja

Cilj održive proizvodnje je optimiziranje procesa kako bi se minimizirali negativni utjecaji na okoliš. Ukratko: smanjenje potrošnje energije, zaštita prirodnih resursa, ponovno korištenje materijala i

Materijali i sirovine u eko dizajnu

Koji materijal koristiti kako bi smanjili utjecaj na okoliš ovisi o brojnim čimbenicima. Na primjer, to možemo postići korištenjem manjeg broja komponenti ili manjeg broja

Eko dizajn

Dizajn je prisutan svuda oko nas i temelj je nastajanja proizvoda ili usluga. Eko dizajn proizvoda ili usluge znači učiniti ih poželjnim za ljude, minimizirati

Prijava na newsletter