Životni vijek eko proizvoda

Kod dizajniranja eko proizvoda vodite računa o tome da proizvodi budu jednostavni za održavanje, da se lako mogu popraviti, nadograditi ili prilagoditi. Poradite na učinkovitosti u korištenju i održavanju te na optimizaciji dužine životnog vijeka. Nemojte zaboraviti na mogućnost ponovnog korištenja eko proizvoda ili dijelova eko proizvoda.

Proizvodi prilagođeni korisniku i okolišu: sačuvajte ili ponovno koristite ono što je već napravljeno

Dizajnirajte na način koji će potaknutu ljude da koriste eko proizvode ili usluge
Naučite kako možete povećati motivaciju ljudi da se ponašaju održivo i koriste eko proizvode i usluge.

Jednostavno održavanje i popravak
Dizajnirajte proizvode s produljenim životnim vijekom koji su višenamjenski, jednostavni za održavanje i popravak. Optimizirajte funkcije proizvoda kako bi potreba za servisom bila minimalna.

Učinkovitost kod korištenja
Dizajnirajte proizvode koji zahtijevaju manje resursa tijekom rada. Energetska učinkovitost – glavni izvor utjecaja na okoliš je energija koju proizvod troši tijekom svoje uporabe. Osigurajte da proizvodi koriste manje resursa, uzrokuju manje otpada i zagađenja kada ih koriste krajnji kupci.

Nadogradnja i prilagodljivost
Dopustite buduća proširenja i izmjene. Produljenje životnog vijeka proizvoda – održavajte proizvod živim i relevantnim (modernizacija) i omogućite personalizaciju.

Ponovno korištenje
Alternativna upotreba starih proizvoda, na primjer, može li se stari pametni telefon koristiti kao protuprovalni alarm? Razmislite o mogućoj ponovnoj upotrebi rabljenih proizvoda ili njihovih dijelova.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost ACT PRINTLAB d.o.o.

Mitovi i činjenice o tisku i papiru

U današnjem digitaliziranom svijetu u kojem su informacije dostupne temeljem samo jednog klika, zaboravljamo koliko je važna uloga papira i tiska. Važno je znati da

Prijava na newsletter